Şunun için etiket arşivi: İstanbul İsg Kursu

İsg nedir? İş güvenliği neden önemlidir?

İsg nedir? İş güvenliği neden önemlidir? İş Güvenliği Sertifikası nasıl alınr? A B C İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlığı Kursu & Eğitimi nedir ve kimler katılabilir? DSP, İşyeri hekimliği, hemşireliği, maaşı, iş olanakları, en iyi isg kursları

İsg Nedir?

isg nedir İş Güvenliği nedir, İsg , İş Güvenliği , İsg Kursu , İş Güvenliği Kursu , İsg Eğitimi , İş Güvenliği Eğitimi , İşyeri Hemşireliği Kursu , İşyeri Hemşireliği Eğitimi , İşyeri Hekimliği Kursu , İşyeri Hekimliği Eğitimi , İsg Uzmanlığı kursu , İsg Uzmanlığı Eğitimi , Dsp Umanlığı kursu , Dsp Uzmanlığı Eğitimi , A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi , B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi , C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi , Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi , A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı Kursu , B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı Kursu , C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı Kursu , Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu , Temel İş Sağlığı ve Güvenliği , istanbul İSG kursu, eğitimi, Ankara, izmir, izmit, yalova, silivri, bayrampaşa, şişli, kadıköy, bakırköy, beşiktaş, tema akademi, kare akademi,

İş güvenliği, çalışanların iş yerinde karşılaşabilecekleri kazaları ve sağlık sorunlarını önlemek için alınan tedbirler ve uygulamaların bütününü ifade eder. Bu kavram, genellikle iş sağlığı ve güvenliği (İSG) olarak da adlandırılır ve hem fiziksel hem de psikolojik risklerin yönetimini kapsar. İş güvenliğinin temel amacı, çalışma ortamını güvenli ve sağlıklı hale getirerek çalışanların sağlığını korumak ve olası iş kazalarını en aza indirmektir.

İş güvenliğinin ana unsurları şunları içerir:

 1. Risk Değerlendirmesi: İş yerindeki potansiyel tehlikelerin belirlenmesi ve bu risklerin değerlendirilmesi.
 2. Önleyici Tedbirler: Tehlikeleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için gerekli önlemlerin alınması.
 3. Eğitim ve Bilinçlendirme: Çalışanların iş güvenliği konusunda eğitilmesi ve riskler hakkında bilgilendirilmesi.
 4. Acil Durum Planları: Yangın, deprem gibi acil durumlar için hazırlanan planlar ve tahliye prosedürleri.
 5. Sağlık ve Güvenlik Politikaları: İş yerinde sağlık ve güvenliği destekleyen politikaların oluşturulması ve uygulanması.
 6. Denetim ve Gözetim: İş güvenliği standartlarının sürekli olarak denetlenmesi ve gözetim altında tutulması.
 7. Ekipman ve Koruyucu Giysi: Riskli işlerde kullanılan güvenlik ekipmanları ve koruyucu giysilerin sağlanması.

İş güvenliği sadece iş kazalarını önlemekle kalmaz, aynı zamanda çalışanların genel sağlık ve refahını da korur, iş verimliliğini artırır ve iş yerindeki genel moral ve motivasyonu yükseltir. Bu yüzden iş güvenliği, sadece yasal bir zorunluluk olmanın ötesinde, etik bir sorumluluk ve iyi iş yönetiminin temel bir parçası olarak görülür.

İş Güvenliği Neden Önemlidir?

İŞ GÜVENLİĞİ NEDEN ÖNEMLİDİR İsg , İş Güvenliği , İsg Kursu , İş Güvenliği Kursu , İsg Eğitimi , İş Güvenliği Eğitimi , İşyeri Hemşireliği Kursu , İşyeri Hemşireliği Eğitimi , İşyeri Hekimliği Kursu , İşyeri Hekimliği Eğitimi , İsg Uzmanlığı kursu , İsg Uzmanlığı Eğitimi , Dsp Umanlığı kursu , Dsp Uzmanlığı Eğitimi , A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi , B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi , C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi , Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi , A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı Kursu , B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı Kursu , C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı Kursu , Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu , Temel İş Sağlığı ve Güvenliği , istanbul İSG kursu, eğitimi, Ankara, izmir, izmit, yalova, silivri, bayrampaşa, şişli, kadıköy, bakırköy, beşiktaş, tema akademi, kare akademi,

İş güvenliği, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için hayati bir rol oynar ve çeşitli nedenlerle büyük önem taşır. İş güvenliğinin önemi, aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir:

 1. Çalışanların Sağlık ve Güvenliğinin Korunması: İş güvenliği önlemleri, çalışanların iş yerinde karşılaşabileceği kazaları, yaralanmaları ve sağlık sorunlarını önler. Bu, çalışanların hem fiziksel hem de psikolojik sağlıklarını korur.
 2. Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi: İşverenler, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlama yönünde yasal yükümlülüklere sahiptir. İş güvenliği uygulamaları, bu yasal gerekliliklerin yerine getirilmesinde kritik bir rol oynar.
 3. İş Verimliliğinin Artması: Güvenli bir çalışma ortamı, çalışanların daha motive olmasına ve daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Kazaların ve iş kaybının önlenmesi, iş sürekliliğini ve verimliliğini artırır.
 4. Maliyetlerin Azaltılması: İş kazaları ve meslek hastalıkları, işverenler için yüksek maliyetlere neden olabilir. Bu maliyetler, tedavi giderleri, tazminat ödemeleri ve iş gücü kaybı gibi doğrudan ve dolaylı giderleri içerir. İş güvenliği uygulamaları, bu maliyetleri önemli ölçüde azaltabilir.
 5. Şirket İtibarının Korunması: İş kazaları ve sağlıksız çalışma koşulları, şirketlerin itibarına zarar verebilir. İyi bir iş güvenliği uygulaması, şirketin itibarını korur ve halkın güvenini artırır.
 6. Çalışan Memnuniyeti ve Sadakatinin Artırılması: Çalışanların güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalıştıklarını hissetmeleri, iş memnuniyetini ve şirkete olan bağlılıklarını artırır.
 7. Sosyal Sorumluluk: İş güvenliği, şirketlerin sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri açısından da önemlidir. Çalışanlara karşı sorumlu ve saygılı bir tutum sergilemek, toplumsal değerlere katkıda bulunur.

Kısacası, iş güvenliği sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda etik bir sorumluluk, verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından da işletmeler için hayati öneme sahiptir.

İş Güvenliği Çeşitleri nelerdir?

İş Güvenliği Çeşitleri nelerdir, İsg 	,
İş Güvenliği 	,
İsg Kursu	,
İş Güvenliği Kursu	,
İsg Eğitimi	,
İş Güvenliği Eğitimi	,
İşyeri Hemşireliği Kursu	,
İşyeri Hemşireliği Eğitimi	,
İşyeri Hekimliği Kursu	,
İşyeri Hekimliği Eğitimi	,
İsg Uzmanlığı kursu	,
İsg Uzmanlığı Eğitimi	,
Dsp Umanlığı kursu	,
Dsp Uzmanlığı Eğitimi	,
A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi	,
B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi	,
C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi	,
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi	,
A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı Kursu	,
B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı Kursu	,
C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı Kursu	,
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu	,
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği 	,

İş güvenliği, çeşitli türlerdeki tehlikeleri yönetmek ve çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için farklı alanlarda uygulamalar içerir. İş güvenliğinin ana çeşitleri şunlardır:

 1. Fiziksel Güvenlik: Fiziksel güvenlik, çalışanların yaralanmalara, kazalara ve diğer fiziksel risklere karşı korunmasını içerir. Bu, makine korumaları, düşme koruması, gürültü kontrolü ve ergonomik düzenlemeler gibi önlemleri kapsar.
 2. Kimyasal Güvenlik: Kimyasal güvenlik, çalışanların tehlikeli kimyasallara maruz kalma risklerini yönetir. Bu, uygun depolama, etiketleme, kimyasal madde kullanımı ve atık yönetimi ile ilgili prosedürleri içerir.
 3. Biyolojik Güvenlik: Biyolojik güvenlik, mikroorganizmalar, enfeksiyonlar ve biyolojik atıklar gibi biyolojik tehlikelere karşı koruma sağlar. Bu, sağlık ve temizlik uygulamaları, enfeksiyon kontrol önlemleri ve biyolojik atık yönetimi gibi alanları kapsar.
 4. Ergonomik Güvenlik: Ergonomik güvenlik, çalışanların vücut duruşları, çalışma istasyonu düzeni ve tekrarlayan hareketlerle ilgili riskleri ele alır. Bu, ergonomik mobilya ve ekipman kullanımı, çalışma sürelerinin düzenlenmesi ve işin fiziksel koşullarının iyileştirilmesini içerir.
 5. Psikososyal Güvenlik: Psikososyal güvenlik, iş yerindeki stres, zorbalık, taciz ve diğer psikolojik risklerle ilgili önlemleri kapsar. Bu, çalışma ortamının iyileştirilmesi, çalışanlara destek sağlanması ve sağlıklı iş ilişkilerinin teşvik edilmesini içerir.
 6. Yangın Güvenliği: Yangın güvenliği, yangın risklerini azaltmak ve yangın durumunda güvenli bir şekilde tahliye sağlamak için alınan önlemleri içerir. Bu, yangın algılama ve söndürme sistemleri, yangın tatbikatları ve acil durum planlarını içerir.
 7. Elektrik Güvenliği: Elektrik güvenliği, elektrik çarpması, kıvılcım ve elektrikle ilişkili diğer tehlikeleri yönetir. Bu, elektrikli ekipmanların güvenli kullanımı, bakımı ve korunmasını kapsar.
 8. Yükseklikten Düşme Koruması: Yükseklikte çalışma risklerini yönetmek için düşme önleme sistemleri, güvenlik kemerleri ve diğer koruyucu ekipmanların kullanımını içerir.

Her iş yerinin farklı riskleri ve gereksinimleri vardır, bu yüzden iş güvenliği uygulamaları sektöre ve işin özelliklerine göre değişiklik gösterir. Önemli olan, her tür risk için uygun önlemlerin alınması ve sürekli bir güvenlik kültürünün teşvik edilmesidir.

İstanbul İsg Eğitimi & Kursu

İstanbul iş güvenliği eğitimikursiyerlerin alanına ve almak istedikleri sertifikalara göre farklılık gösterir. Vermiş olduğumuz İSG eğitimleri şu şekildedir:

Kimler İSG Eğitimi Alabilir?

İSG eğitimi için adayların sağlaması gereken bazı şartlar vardır. Bu şartlar, İSG sertifika programı türüne göre değişmektedir. Ancak genel olarak şartlar, mezuniyet belgesi şeklindedir. İş güvenliği uzmanlığı eğitimi için adayların şu bölümlerin birinden mezun olması gerekir:

 • Mimarlık fakültesi
 • Mühendislik fakültesi
 • İSG ön lisans programı
 • Fizik, kimya veya biyoloji bölümü (Fen edebiyat fakültesi)

İşyeri hekimliği eğitimi için adayların 6 yıllık tıp fakültesi mezunu olması gerekmektedir Diğer sağlık personeli (işyeri hemşireliği) eğitimi içinse mezun olunması gereken bölümler şu şekildedir:

 • Sağlık memurluğu
 • Hemşirelik
 • Acil tıp teknisyenliği
 • Çevre sağlığı teknisyenliği

Şartları sağlayan ve İSG alanında görev yapmak isteyen adaylar, İSG eğitimi alabilir.

İsg Eğitimi Ücreti

İstanbul İSG eğitimi Ücreti, eğitimlerin türüne ve kalitesine göre değişir. Kaliteli eğitimler için kaliteli eğitmenler, yeni nesil öğretim yöntem ve teknikleri ve modern teknolojiler gerekir. Bütün bunlar ise ücretlerini etkiler.

Ücretler, İSG sertifika programı türü ile de yakından ilgilidir. Bazı eğitim programlarının süresi nispeten daha kısa iken, bazılarının süresi ise daha uzundur. Ayrıca güncel ekonomik gelişmelerin fiyatlar üzerinde etkili olduğunun da unutulmaması gerekir.

En İyi isg Kursu

En İyi İSG Kursu; kaliteli eğitimi, güçlü iletişimi, İSG sınavı sürecinde ve sonrasında verdiği güçlü desteği ile en iyi İSG kursu nitelendirmesini sonuna kadar hak etmektedir. Kurum olarak kursiyerlerimize, eğitimlerimiz için kayıt yaptırdıkları ilk andan, iş bulana kadar olan süreçte destek oluyoruz. Sadece kaliteli eğitim vermekle kalmıyor, işe yerleşmelerine dahi katkı veriyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki rolümüzü çok iyi biliyor, eğitim kalitemizden kesinlikle ödün vermiyoruz. Mevzuattaki değişiklikleri yakından takip ediyor ve bu değişiklikler sonucunda eğitimlerimizi hızlı bir şekilde güncelleyerek, yeni mevzuata uygun hale getiriyoruz. İSG eğitimleri konusunda öncü kurumlardan biriyiz.

En Ucuz isg Kursu

İSG kursu fiyatları, farklı değişkenlerden etkilendiğinden bu noktada net bir rakamdan bahsetmek zordur. En ucuz İSG kursu, uygun fiyatları ile öne çıkan seçeneklerdir. Kurumumuz, fiyatlar konusunda oldukça iddialıdır. Yüksek kalitedeki eğitimleri, en uygun fiyatlarla sunmaktadır.

Neden İSG Kursu Almalıyım?

Neden İSG Kursu Almalıyım, İsg , İş Güvenliği , İsg Kursu , İş Güvenliği Kursu , İsg Eğitimi , İş Güvenliği Eğitimi , İşyeri Hemşireliği Kursu , İşyeri Hemşireliği Eğitimi , İşyeri Hekimliği Kursu , İşyeri Hekimliği Eğitimi , İsg Uzmanlığı kursu , İsg Uzmanlığı Eğitimi , Dsp Umanlığı kursu , Dsp Uzmanlığı Eğitimi , A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi , B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi , C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi , Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi , A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı Kursu , B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı Kursu , C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı Kursu , Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu , Temel İş Sağlığı ve Güvenliği , istanbul İSG kursu, eğitimi, Ankara, izmir, izmit, yalova, silivri, bayrampaşa, şişli, kadıköy, bakırköy, beşiktaş, tema akademi, kare akademi,

İSG kursu alarak hayatınızı değiştirebilirsiniz. Bu alanda alacağınız eğitim sonucunda elde edeceğiniz İSG sertifikası, size yeni iş imkanları ve yeni kariyer fırsatları çıkaracaktır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, belli şartları taşıyan iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve işyeri hemşiresi bulunmasını zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluk nedeniyle birçok kurum ve kuruluşun İSG uzmanı ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç, çok büyük bir iş imkanına dönüşmüş durumdadır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Maaşları

İSG kursu almanız için farklı nedenler olsa da, iş imkanları, kariyer fırsatları ve güzel bir maaş bu noktada çok daha önemlidir. İş güvenliği uzmanlığı maaşları, görev yapılan işletmenin tehlike sınıfına ve görev şartlarına göre değişir. Ancak ortalama maaşlar, 25.000 TL ile 40.000 TL arasındadır. Üstelik deneyimli İSG uzmanları çok daha yüksek maaşlar almaktadır.

İSG Kursu Nasıl Seçilir?

İsg kursu seçimi, yeni iş imkanları ve kariyer fırsatları açısından çok önemlidir. Kurs seçiminde dikkat edilmesi gereken farklı hususlar vardır. İSG kursu seçiminde dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

Kaliteli İş Güvenliği Kursu

Kaliteli İş Güvenliği Kursu ; Eğitim kalitesi, dikkat edilmesi gereken ilk unsurdur. Kaliteli eğitim sayesinde yapılacak İSG sınavı tek seferde geçilecektir. Ayrıca mesleğe başlanıldığında, eğitimlerle elde edilen bilgi, beceri ve diğer mesleki donanımlar büyük kolaylık sağlayacaktır.

Ucuz İş Güvenliği Kursu

İstanbul isg Kursu olarak; Kaliteden sonra dikkate alınması gereken diğer unsur ise fiyatlardır. Ucuz iş güvenliği kursu, uygun fiyatlara kaliteli eğitim alma imkanı sağlar. Böylece bütçeyi zorlamadan bu kadar önemli ve kaliteli bir eğitim alma fırsatı yakalanmış olur.

E-Devlet Onaylı İSG Kursu

İSG kursu veren çok sayıda kurum vardır. Ancak resmiyette bu kursların geçerli olması için bakanlığın yetkilendirdiği bir kurumdan eğitim almak gerekir. Bu tür kurumlardan alınan eğitimler sonucunda alınan sertifikalar e-devlette görünür ve resmi olarak kabul edilir.

İstanbul İSG Kursu olarak İSG eğitimleri konusundaki ihtiyaçlarınızı uygun fiyat avantajı ile karşılıyoruz.  İSG eğitimi alma konusundaki kararınızı, bizimle görüşmeden vermeyiniz.

İstanbul İş Güvenliği Eğitimi

İstanbul İş Güvenliği Eğitimi (İSG eğitimi), iş güvenliği uzmanlığı için sağlanması gereken şartlardan biridir. Bu eğitim, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkilendirmiş olduğu kurumlar tarafından verilir. Bunun haricindeki kurumların verdiği eğitimlerin resmiyette geçerliliği yoktur.

İstanbul İş Güvenliği Eğitimi & Kursu Alarak, isg Uzmanı olmak ve A, B, C Uzman sertifikası almak istiyorsanız, İstanbul İş Güvenliği Kursu bu konuda Sizlere, En kaliteli, En güvenilir ve En Uygun Fiyatı Sunabilir.

İstanbul İSG Eğitimi

İstanbul İSG eğitimi; iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve işyeri hemşireliği (diğer sağlık personeli) için alınır. İSG uzmanı olmak için bu eğitimlerin alınması zorunludur. Yapılacak olan iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilmenin şartlarından biri de, İSG eğitimi almaktır.

İstanbul İSG kursunun konuları ve kapsamı, girilecek sınava göre farklılık gösterir. Yapılacak olan sınavda şu testler vardır:

 • A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
 • B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
 • C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
 • Diğer sağlık personeli (DSP)
 • İşyeri hekimliği

Adaylar, hangi teste girecekse ona uygun eğitimi almalıdır. Alınacak eğitimlerin içeriği farklılık gösterir. Ayrıca bazı eğitimlerin süresi ve kapsamı da diğerlerine göre farklıdır. Bu eğitimlere ilişkin detaylar şu şekildedir:

 • A Sınıfı İSG Eğitimi

A Sınıfı İSG Eğitimi ; Eğitim, toplam 220 saattir. Bunun 180 saatlik bölümü uzaktan eğitimdir. Uzaktan eğitimin ise bir kısmı senkron, diğer kısmı ise a-senkron şeklindedir. Geriye kalan 40 saat ise stajdır.

 • B Sınıfı İSG Eğitimi

B Sınıfı İSG Eğitimi; Buradaki eğitim de 180 saat + 40 saat şeklinde olup, toplam 220 saattir.

 • C Sınıfı İSG Eğitimi

C Sınıfı İSG Eğitimi; Toplam 220 saattir. Bu sürenin 40 saatlik bölümü stajdan oluşurken, geriye kalan 180 saatlik bölüm ise uzaktan eğitim şeklindedir.

 • Diğer sağlık personeli (DSP) Eğitimi

Diğer sağlık personeli veya işyeri hemşireliği eğitimi 90 saattir. Tamamı uzaktan eğitim şeklinde olup, burada staj zorunluluğu bulunmamaktadır.

 • İşyeri Hekimliği Eğitimi

İşyeri Hekimliği Eğitimi, 220 saattir. Burada da son 40 saatlik bölüm stajdan, daha önceki 180 saatlik kısım ise uzaktan eğitimden oluşur.

İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?

İstanbul ‘da İş güvenliği uzmanı, 6331 sayılı kanuna dayalı olarak kamuda ve özel sektörde görev yapar. Belli şartları sağlayan işletmelerde görev yapmaları zorunludur. İstihdam edildikleri alanlardaki temel görevleri, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktır. Bunu sağlamak için yerine getirmeleri gereken görevler aşağıdaki gibidir:

 • Çalışma alanında riskleri tespit etmek
 • Tespit edilen riskleri ortadan kaldırmak, ortadan kaldırılamayanlar için etkili önlemler almak
 • Geçmişte yaşanan kazaların analizini yaparak, nedenlerini tespit etmek
 • Hijyen ve temizlik kontrolleri yapmak ve bu alandaki eksikliklerin giderilmesini sağlamak
 • Acil durum prosedürleri oluşturmak
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanların düzenli eğitimler almasını sağlamak
 • İş güvenliği kültürünün oluşmasına katkı vermek
 • Ekipmanların ve çalışma ortamındaki diğer unsurların ilgili mevzuata uygun olmasını sağlamak

Buradaki listeyi uzatmak mümkündür. İstanbul Temel iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için bu görevleri yerine getirirler. Ayrıca ilgili kanunla kendilerine önemli yetkiler de verilmiştir. İSG faaliyetleri kapsamında işletmelerdeki bilgi ve belgelere erişim izinleri vardır. Ancak faaliyetleri sırasında işletmelerin işleyişini olumsuz etkilememeleri ve işletme sırlarını dışarıya taşımamaları gerekir.

İş Güveliği Uzmanı Maaşları

İstanbul İş güvenliği uzmanı maaşları, 20.000 TL ile 50.000 TL arasında değişir. Deneyim, görev yapılan işletmenin maaş politikaları, çalışma süresi, görev yapılan işletme sayısı gibi unsurlar maaşları etkiler.

İş güvenliği uzmanları, diğer sağlık personelleri ve işyeri hekimleri, Türkiye ortalamasının üzerinde maaş almaktadır. Bundan dolayı İSG eğitimlerine olan ilgi her geçen gün artmakta ve İSG uzmanı olmak isteyenlerin sayısı yükselmektedir.

Maaşlar, her ne kadar Türkiye ortalamasının üzerinde olsa da, iş bulma ve maaşın seviyesinin tamamen kişinin kendisi ile ilgili olduğu unutulmamalıdır. Kendini bu alanda geliştiren, deneyim kazanmaya özen gösteren, yabancı dil bilenler, çok yüksek rakamlar almaktadır. Buna karşın C sınıfı sertifikada kalan ve kendini geliştirmeyen deneyimsiz kişiler ise asgari ücret seviyesinde maaş almaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı İş İmkanları

Avrupa Birliği uyum sürecinde çıkarılan İSG kanunu; az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işletmelerin İSG uzmanı çalıştırmasını zorunlu kılmıştır. Çalışma süreleri ise çalışan sayısına göre belirlenmiştir. Bu süreler, çalışan başına şu şekildedir:

 • Az tehlikeli sınıf için 10 dakika
 • Tehlikeli sınıf için 20 dakika
 • Çok tehlikeli sınıf için 40 dakika

Söz konusu süreler alt sınırlardır ve aylık olarak belirlenmiştir. Örneğin; 50 çalışanı olan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işletmenin ayda en az 2000 dakika İSG uzmanı çalıştırması gerekir. İşte bu zorunluluk, iş güvenliği uzmanlarının farklı iş imkanlarına sahip olmasını sağlamıştır.

İstanbul İş Güvenliği Eğitimi & Kursu

İstanbul İSG Kursu olarak yüksek kalitede İSG eğitimi almanızı sağlıyor ve hem mesleki açıdan yüksek donanımda olmanıza hem de yapılacak İSG sınavını kolay geçmenize katkı veriyoruz. Deneyimli eğitmenlerimiz, online denemeler, konu anlatımlı kitaplar ile bu süreci sizler için çok kolay hale getiriyoruz.

Kurum olarak kaydınız e-devlet üzerinden görülene kadar bir ücret talep etmiyoruz. Ayrıca ödeme için vade farkı olmaksızın 12 taksit seçeneğini sunuyoruz. İstanbul İş Güvenliği Kursu Erken kayıt indiriminden ve avantajlarından yararlanmak için acele edin.